Stichting voor Scholing en Kwaliteitsbevordering MKA-chirurgie

Over de Stichting voor Scholing en Kwaliteitsbevordering MKA-chirurgie (SSKMKA)

Welkom op de website van de Stichting voor Scholing en Kwaliteitsbevordering MKA-chirurgie (SSKMKA). De activiteiten van Stichting voor Scholing en Kwaliteitsbevordering van de MKA-chirurgie bestaan voornamelijk uit het organiseren van congressen en bij- en nascholing ten behoeve van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, het bevorderen van kennis, de ontwikkeling en de kwaliteit van de zorg op het gebied van de MKA-chirurgie en het ontwikkelen van richtlijnen.

Bestuursleden:

Dr. L. Meijndert (voorzitter)

Mevrouw E.C. Mellema (secretaris)

Dr. J.E. Bergsma (penningmeester)

Sponsoren SSKMKA